Thông thường kinh doanh cho thuê văn phòng là một hình thức kinh doanh phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc trường hợp phải đóng thuế. Vậy trong trường hợp chi phí thuê văn phòng trên 100 triệu đồng/năm thì phải nộp thuế như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Chi phí thuê văn phòng trên 100 triệu xử lý như nào?
Chi phí thuê văn phòng trên 100 triệu xử lý như nào?

Quy định pháp luật về khai thuế

Thuế là một khoản tài chính bắt buộc mà các cá nhân và tổ chức phải trả cho chính phủ các khoản chi tiêu công khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng phải nộp thuế, chỉ những người hoặc tổ chức nằm trong các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện các giao dịch cụ thể phải đóng thuế mới phải thực hiện nghĩa vụ này.

Thuế có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với cả cá nhân, tổ chức và Nhà nước trong việc quản lý các hoạt động quốc gia và thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội. Các người nộp thuế bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình tham gia vào sản xuất và kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực và ngành công nghiệp, tuân thủ quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ nộp thuế là quyền và trách nhiệm của người dân. Để thực hiện nghĩa vụ này, người dân thường phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 • Nộp thuế theo định kỳ và tần suất quy định. Các cá nhân đang thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm phải nộp thuế tại Chi cục Thuế tại địa phương và thường không cần thực hiện quyết toán thuế. Các nguyên tắc này giúp quản lý thuế của cơ quan Nhà nước hiệu quả hơn.
 • Nếu cá nhân sử dụng chữ ký số của cơ quan thuế để khai thuế phải tuân thủ các quy định về việc khai thuế bằng cách sử dụng hóa đơn từ cơ quan thuế. Các nguyên tắc này cũng đảm bảo rằng thuế được khai theo từng quý và doanh thu đã được khai và nộp đúng cách.
 • Trong trường hợp không thể xác định được doanh thu kinh doanh, cá nhân tham gia kinh doanh hợp tác với tổ chức hoặc có tài sản tham gia hoạt động kinh doanh, họ có thể ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay mình theo phương pháp khoán.

Xem thêm bài viết:

Chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê được xử lý như nào?

Chi phí thuê văn phòng vào chi phí hợp lý khi nào hợp lý?

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê nhà làm văn phòng?

Chi phí thuê văn phòng trên 100 triệu xử lý thuế như nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 92/2015, cá nhân không phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp mức doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng dưới 100 triệu đồng/năm. 

Nghĩa là, nếu doanh thu từ việc cho thuê văn phòng của cá nhân không vượt qua ngưỡng 100 triệu đồng/năm, thì không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. Ngược lại, nếu doanh thu từ cho thuê văn phòng vượt quá 100 triệu đồng/năm, cá nhân sẽ phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân.

Chi phí thuê văn phòng trên 100 triệu xử lý thuế như nào?

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê nhà làm văn phòng?

Khi cá nhân cho thuê tài sản và từ đó thu được doanh thu, họ phải tuân thủ quy định thuế theo đúng quy định của pháp luật. Văn phòng được coi là một loại tài sản, và khi có doanh thu từ việc cho thuê tài sản này, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 92/2015, nguyên tắc áp dụng thuế đối với cá nhân cho thuê văn phòng được thể hiện như sau:

 • Cá nhân không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN trong trường hợp doanh thu từ cho thuê văn phòng không vượt quá 100 triệu đồng/năm.
 • Đối với trường hợp cá nhân đã nhận trước tiền thuê tài sản cho nhiều năm, để xác định liệu cá nhân có phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN hay không, cần xem xét mức doanh thu đã nhận trước tiền thuê tài sản này và phân bổ nó theo từng năm dương lịch.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 92/2015, việc tính thuế đối với cá nhân cho thuê văn phòng được thực hiện dựa trên doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê nhà làm văn phòng?

 • Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê văn phòng bao gồm số tiền thuê và các khoản thu khác như tiền phạt hoặc bồi thường thiệt hại hợp đồng. Đồng thời, doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê nhà bao gồm số tiền thuê từng kỳ theo hợp đồng và các khoản thu khác như tiền phạt hoặc bồi thường thiệt hại hợp đồng. Nếu bên thuê đã trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm, doanh thu được tính theo từng năm dương lịch.
 • Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà đều được quy định là 5%.

Trên đây là quy trình đóng thuế đối với trường hợp chi phí thuê văn phòng trên 100 triệu theo quy định chung của Nhà nước. Có thể thấy rằng việc tính thuế thuê văn phòng dựa trên doanh thu thuê và cần tuân thủ các quy định cơ bản để đảm bảo việc đóng thuế đúng quy định của pháp luật. 

Nếu khách hàng có thắc mắc, liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Thông tin liên hệ:

 • Hữu Toàn Office
 • Địa chỉ: 101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline: 0937606509
 • Email: office@huutoanlogistics.com
 • Website: https://huutoanoffice.vn
5/5 - (2 bình chọn)