Hiện nay, khi làm việc gì cũng cần có hợp đồng rõ ràng để đảm bảo sự minh bạch trong công việc. Đồng thời cũng giúp công việc thuận lợi và đúng thời hạn hơn. Ngay cả việc sửa chữa văn phòng cũng không ngoại lệ. Nếu bạn muốn tìm mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng mới nhất 2024 chính xác nhất, hãy theo dõi bài viết sau.

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng là gì?

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng có cấu trúc khá tương đồng với hợp đồng thi công công trình. Tuy nhiên, các hạng mục thi công trong hợp đồng này được xác định dựa trên cơ sở của công trình đã có để tiến hành sửa chữa, cải tạo theo ý muốn và nhu cầu của chủ sở hữu, hoặc theo mục đích sử dụng của người quản lý. Vì vậy, việc nêu rõ các điều khoản trong hợp đồng là cực kỳ quan trọng để tránh xung đột và rủi ro có thể xảy ra đối với cả hai bên tham gia.

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng là gì?

Mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng mới nhất 2024

Mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng cần tuân theo quy định hiện hành của pháp luật và có thể điều chỉnh theo tình huống cụ thể. Dưới đây là mẫu hợp đồng chi tiết bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA VĂN PHÒNG 

………. ngày ……… tháng ……….. năm ………, hai bên gồm có: 

BÊN A: ……. 

Số điện thoại: ………….. 

Tài khoản: ………….. 

MST: ………….. 

Đại diện: …………..     Chức Vụ: ………….. 

Và BÊN B: ………….. 

Điện thoại: ………….. 

Tài khoản: ………….. 

MST: ………….. 

Đại diện: …………..     Chức Vụ: ………….. 

Chúng tôi đồng ý ký kết hợp đồng này với nội dung như sau: 

Điều 1: Phạm vi công việc 

1.1. Bên B cam kết thực hiện sửa chữa văn phòng của Bên A tại địa chỉ ………….. dựa trên mô tả cụ thể được thể hiện trên bản vẽ và báo giá đã được Bên A chấp thuận vào ngày ………….. đính kèm trong hợp đồng này. 

1.2. Mọi thay đổi liên quan tới công trình phải được thực hiện bởi văn bản và có sự đồng ý của hai bên. 

Điều 2: Thời hạn thi công sửa chữa văn phòng 

2.1. Bên B bắt đầu công việc khi nhận được thanh toán lần 1, bản vẽ đã ký duyệt, xác nhận vật liệu và khi Bên A bàn giao mặt bằng. 

2.2. Dự kiến hoàn thành trong ….. ngày.

2.3. Trong 7 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn, hai bên sẽ ký biên bản bàn giao công việc. 

2.4. Mọi thay đổi về thời hạn cần được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của hai bên. 

Điều 3: Giá trị hợp đồng

3.1. Giá trị hợp đồng quy định như sau: 

Giá trị hợp đồng là: ………….. VNĐ

Thuế GTGT 10%: ………….. VNĐ

Tổng cộng: ………….. VNĐ 

Bằng chữ: ………….. 

3.2. Giá trị hợp đồng có thể điều chỉnh theo khối lượng công việc thực tế mà Bên B thực hiện, dựa trên báo giá có thể điều chỉnh theo thỏa thuận hai bên. 

3.3. Mọi thay đổi liên quan đến báo giá phải được thực hiện bằng văn bản và cả hai bên đồng ý. 

Điều 4: Phương thức thanh toán 

4.1. Bên A thanh toán cho Bên B theo các bước: 

4.1.1. Thanh toán 50% sau khi hợp đồng ký kết. 

4.1.2. Thanh toán 50% sau khi công trình nghiệm thu và bàn giao. 

4.2. Mọi công việc phát sinh sau thời hạn sẽ thanh toán như sau: 

4.2.1. Thanh toán 50% giá trị công việc phát sinh trong 3 ngày kể từ ngày 2 bên ký kết thỏa thuận báo giá cho công việc phát sinh. 

4.2.2. Thanh toán 50% giá trị công việc phát sinh trong 3 ngày kể từ ngày 2 bên ký biên bản bàn giao việc phát sinh. 

4.2.3. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

Điều 5: Bảo hành 

5.1. Thời gian bảo hành kéo dài trong 12 tháng tính từ ngày hoàn thành.

5.2. Trong thời gian bảo hành, nếu xảy ra sự cố tại Bên A, Bên B sẽ gửi nhân viên chuyên trách để tiếp nhận thông tin và đề xuất giải pháp trong 1 ngày kể từ ngày thông báo về sự cố. 

Điều 6: Trách nhiệm hai bên

6.1. Trách nhiệm của Bên A: 

6.1.1. Hoàn tất mọi thủ tục và cung cấp yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tạo điều kiện cho Bên B tiến hành thi công. 

6.1.2. Thực hiện nghiệm thu và xác nhận hoàn thành công trình trong thời hạn quy định tại Điều 2.3. 

6.1.3. Thực hiện thanh toán cho Bên B đúng hạn và đầy đủ, theo thỏa thuận ở Điều 4. 

6.2. Trách nhiệm của Bên B: 

6.2.1. Bên B cam kết thực hiện thi công đúng thời hạn. Bên B chỉ có quyền gia hạn thời hạn với các trường hợp sau: 

(a) Chấp thuận việc chậm trễ của Bên A với bất kỳ thay đổi liên quan đến công trình, bản vẽ, báo giá và giá trị hợp đồng nếu có thay đổi.

(b) Quyết định của cơ quan Nhà Nước do Bên A không thu được giấy phép liên quan đến việc thi công công trình. 

(c) Do nhà cung cấp do Bên A chỉ định giao hàng trễ. 

6.2.2. Tiến hành công việc cho Bên A theo đúng bản vẽ, số lượng và chất lượng đã được hai bên đồng thuận. 

Điều 7: Bồi thường hợp đồng

7.1. Trong trường hợp Bên A không thanh toán như quy định tại Điều 4, Bên A sẽ phải trả số tiền tương đương lãi suất cho vay của Ngân hàng Vietcombank TP. HCM nhân số ngày và số tiền chậm thanh toán.

7.2. Nếu một trong hai bên tự hủy hợp đồng sau khi hợp đồng đã ký kết và có hiệu lực, bên đó phải bồi thường chi phí quản lý bằng 5% giá trị hợp đồng và tất cả thiệt hại phát sinh.

Điều 8: Điều khoản chung 

8.1. Hai bên cam kết tuân thủ điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Nếu có phát sinh tranh chấp giữa bên A và bên B, hai bên sẽ giải quyết qua đàm phán hòa giải. Nếu không thể giải quyết thông qua đàm phán, hợp đồng sẽ được chuyển tới Tòa án Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật Việt Nam. 

8.2. Cả 2 bên đồng lòng cam kết bảo mật và không tiết lộ thông tin ký kết hợp đồng cho bên thứ 3. 

8.3. Hợp đồng được lập thành 4 bản tiếng Việt và 2 bản tiếng Anh, mỗi bên giữ 3 bản có giá trị ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng: Tại Đây

Vì sao cần hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng?

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng rất cần thiết nhờ có nhiều chức năng như:

 • Bảo vệ quyền và trách nhiệm: Hợp đồng nhằm đảm bảo việc bảo vệ quyền và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình thi công văn phòng, cung cấp cơ sở để giải quyết mọi xung đột nếu phát sinh
 • Ghi nhớ điều khoản và điều kiện thỏa thuận: Hợp đồng được sử dụng để ghi nhớ và xác nhận các điều khoản và điều kiện mà cả hai bên đã thỏa thuận
 • Kiểm tra và nghiệm thu công trình: Hợp đồng cũng được sử dụng để tiến hành kiểm tra và nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành, đảm bảo rằng mọi yêu cầu và tiêu chuẩn đã được đáp ứng.

Xem thêm bài viết:

Hạch toán chi phí sửa chữa văn phòng chi tiết 2024

13 Cách tăng thu nhập cho nhân viên văn phòng phổ biến

Vì sao cần hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng?

Đặc điểm của Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng

Mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng có các đặc điểm như sau:

 • Hợp đồng trọn gói: bên nhận thầu chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình, bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, nhân công và chi phí khác để hoàn thành dự án theo yêu cầu của bên chủ thầu
 • Hợp đồng theo đơn giá: giá trị hợp đồng xác định dựa trên khối lượng công việc và giá của từng hạng mục đã định rõ
 • Rủi ro cao: hợp đồng này mang theo rủi ro lớn do nhiều yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến quá trình thi công như thời tiết, cơ sở vật chất, sự cố kỹ thuật, tranh chấp lao động, biến động giá thị trường,…
 • Tuân thủ pháp luật: hợp đồng cần phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn lao động, bảo hiểm hội, bảo vệ môi trường, thuế và hóa đơn để đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ về pháp lý

Đặc điểm của Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng

Luật nào điều chỉnh hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng

Hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng, vừa là hợp đồng dịch vụ vừa là hợp đồng xây dựng, liên quan đến các hoạt động sửa chữa công trình. Do đó, hợp đồng này điều chỉnh bởi các luật sau:

 • Bộ luật dân sự 2015 (hiệu lực từ 01/01/2017): quy định về các quy tắc chung và các loại hợp đồng dân sự, trong đó bao gồm hợp đồng dịch vụ
 • Luật thương mại 2005 (hiệu lực từ 01/01/2006): quy định về các quy tắc chung và các loại hợp đồng thương mại, trong đó chứa hợp đồng xây dựng
 • Luật xây dựng 2014 (hiệu lực từ 01/01/2015): quy định về các quy tắc chung và các hoạt động xây dựng, trong đó bao gồm hoạt động sửa chữa công trình

Trên đây là nội dung giải đáp về mẫu hợp đồng thi công sửa chữa văn phòng mới nhất. Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng liên hệ ngay tới Hữu Toàn Office theo thông tin sau:

Thông tin liên hệ:

 • Hữu Toàn Office
 • Địa chỉ: 101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline: 0937606509
 • Email: office@huutoanlogistics.com
 • Website: https://huutoanoffice.vn
5/5 - (2 bình chọn)