Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng cần được lập và thông qua cả bên thuê và bên cho thuê. Đây là các biểu mẫu giao dịch để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của 2 bên và tránh mâu thuẫn không cần thiết trước pháp luật. Cùng tìm hiểu mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng Hữu Toàn Office mới nhất sau đây.

Chủ thể của hợp đồng gồm những ai?

Chủ thể của hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng, theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, bao gồm hai bên chính là bên thuê và bên cho thuê.

Đối với cá nhân là bên thuê, người này cần đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự như sau:

 • Độ tuổi từ 18 trở lên, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, và không mất năng lực hành vi dân sự
 • Đối với người chưa thành niên (từ 15 đến dưới 18 tuổi), họ cũng có thể tự mình xác lập và thực hiện hợp đồng nếu có sự đồng ý của người đại diện pháp luật

Đối với pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác là bên cho thuê, hợp đồng thuê nhà cần được xác lập và thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp của pháp nhân.

Chủ thể của hợp đồng gồm những ai?

Ngoài các điều kiện chung về chủ thể theo Bộ Luật Dân sự 2015, chủ thể tham gia vào hợp đồng thuê nhà làm văn phòng cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 119 Luật Nhà ở 2014. Điều này đặt ra yêu cầu bổ sung về điều kiện tham gia hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng.

Hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng có cần công chứng không?

Theo quy định tại Khoản 2 của Điều 122 trong Luật Nhà ở năm 2014, việc công chứng hợp đồng thuê nhà làm văn phòng không bắt buộc, trừ khi cả hai bên có nhu cầu.

Do đó, theo quy định của pháp luật, không đòi hỏi việc công chứng hợp đồng thuê nhà làm văn phòng. Tuy nhiên, để đảm bảo giá trị pháp lý cho cả hai bên, việc công chứng hợp đồng có thể được thực hiện nếu cả hai bên đều mong muốn.

Hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng có cần công chứng không?

Xem thêm:

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng mới nhất 2024

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng chi tiết, đầy đủ, được biên soạn bởi chuyên gia, dựa trên Luật Dân Sự năm 2014:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

Hôm nay, ngày …. tại địa chỉ số ….

1. BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG (BÊN A)

Công ty ….….….….….….….….….….

Đăng ký kinh doanh số: ….….….….….….….

Mã số thuế: ….….….….….….….….

Địa chỉ: ….….….….….….….….

Đại diện theo pháp luật là: ….….….….….….….….

Điện thoại: ….….….….….….….….….….

2. BÊN THUÊ VĂN PHÒNG (BÊN B)

Công ty: ….….….….….….….….

Đăng ký kinh doanh số: ….….….….….….….….

Mã số thuế: ….….….….….….….….

Địa chỉ: ….….….….….….….….

Đại diện theo pháp luật là: ….….….….….….

Hai Bên tự nguyện lập và ký bản Hợp đồng này để thực hiện thuê một phần căn nhà theo các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

 1. Bên A là chủ sở hữu nhà và đất ở có địa chỉ: ….….….…., theo chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau:

– Diện tích sử dụng: ….….….….….….

 1. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý cho Bên B thuê 1 phần căn nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ trên, phần diện tích nhà đất thuê theo Hợp đồng được mô tả như sau:

– Vị trí tầng: ….….

– Diện tích sử dụng riêng: ….….

– Diện tích sử dụng chung: ….….

– Tài sản gắn với diện tích nhà: ….….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH THUÊ

2.1. Thời hạn thuê

Thời hạn thuê văn phòng này là ….…. năm bắt đầu từ ngày ….…. đến ngày ….….

Sau khi hết thời hạn trên, tuỳ theo tình hình, hai Bên có nhu cầu thuê và cho thuê thì phải thiết lập phụ lục hợp đồng, nếu không có nhu cầu thì Hợp đồng hết hiệu lực.

2.2. Mục đích thuê

Bên B sử dụng diện tích nhà đất thuê nêu tại khoản 2, Điều 1 của bản Hợp đồng này vào mục đích: ….….

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ VĂN PHÒNG

3.1. Hai Bên thống nhất giá thuê toàn bộ diện tích Văn phòng u tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này là khoản tiền tương ứng với ….…. tính theo giá Nhà nước.

 1. Giá thuê Văn phòng bao gồm phí dịch vụ sau đây:
 • Dịch vụ bảo vệ chung
 • Dịch vụ vệ sinh chung
 • Phí bảo trì Tòa nhà và thiết bị kèm theo
 • Dịch vụ trông giữ xe máy
 • Thuế sử dụng nhà đất
 1. Các chi phí dịch vụ trong giá thuê Văn phòng chưa bao gồm:
 • Tiền điện hàng tháng
 • Tiền nước sinh hoạt
 • Chi phí Internet
 • Phí dịch vụ giữ xe ngoài số xe miễn phí
 • Thuế VAT

3.2. Giá thuê Văn phòng và phí dịch vụ Hợp đồng này được tính cố định theo tỷ giá USD và phí dịch vụ điện, nước theo quy định Nhà nước trong suốt thời hạn thực hiện hợp đồng.

Giá thuê Văn phòng và phí dịch vụ theo hợp đồng không phụ thuộc vào biến động của thị trường trong thời gian thực hiện hợp đồng. Sau khi hết hạn hợp đồng thì giá thuê văn phòng có thể điều chỉnh nếu thị trường biến động nhưng mức thay đổi không quá 10% giá trị của hợp đồng.

ĐIỀU 4: ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN

4.1. Đặt cọc:

Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng này thì Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là ….….

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên B vi phạm hợp đồng làm thiệt hại đến tài sản thì Bên A có quyền xử lý tài sản đặt cọc để thanh toán cho thiệt hại
 • Tới thời điểm thanh lý hợp đồng, Bên B được nhận lại tiền cọc sau khi bù trừ với thiệt hại mà Bên B đã gây ra cho Bên A

4.2. Phương thức thanh toán

 • Bên B thanh toán tiền thuê Văn phòng cho Bên A trực tiếp, 100% là tiền mặt
 • Hai Bên thống nhất về thời hạn thanh toán là 3 tháng/ 1 lần. Bên B thanh toán tiền Văn phòng cho Bên A vào 10 ngày đầu tiên mỗi kỳ thanh toán

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

 1. Quyền của Bên A
 • Nhận đủ tiền thuê Văn phòng theo đúng kỳ hạn
 • Điều chỉnh giá và chi phí theo quy định
 • Yêu cầu Bên B sửa chữa hư hỏng do lỗi của Bên B gây ra trong khi thực hiện hợp đồng
 • Yêu cầu Bên B sử dụng Văn phòng theo mục đích thỏa thuận tại Hợp đồng
 • Yêu cầu Bên B thanh toán tiền thuê văn phòng và chi trả chi phí dịch vụ theo thỏa thuận

Đơn phương đình chỉ Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên B có hành vi sau đây:

 • Không trả tiền thuê trong 3 tháng liên tiếp mà không có lý do chính đáng
 • Sử dụng nhà không đúng với mục đích thuê
 • Cho người khác thuê lại văn phòng mà không có sự đồng ý của bên A
 • Làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người xung quanh mà được chính quyền địa phương nhắc nhở
 •  Làm ảnh hưởng môi trường xung quanh
 1. Nghĩa vụ của Bên A
 • Bàn giao đầy đủ diện tích Văn phòng và các trang thiết bị kèm theo
 • Đảm bảo an ninh và an toàn cho Bên B
 • Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng diện tích nhà thuê theo đúng mục đích
 • Nộp khoản thuế về đất ở

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Quyền của Bên B

 • Nhận đầy đủ diện tích, vị trí văn phòng cho thuê theo nội dung được thống nhất
 • Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận
 • Được ưu tiên ký Hợp đồng tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà Tòa nhà vẫn để cho thuê
 • Được gắn biển hiệu vào trước và sau diện tích Văn phòng cho thuê

Đơn phương đình chỉ Hợp đồng thuê và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên A có các hành vi sau đây:

 • Bên A chậm giao nhà theo Hợp đồng
 • Tăng giá thuê nhà bất hợp lý, không đúng theo quy định
 • Làm hư hỏng tài sản của Bên B hoặc có gây thiệt hại nghiêm trọng tới sức khỏe hoặc tài sản của Bên B
 • Cản trở Bên B thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung của Hợp đồng

6.2. Nghĩa vụ của Bên B

 • Sử dụng nhà đúng mục đích
 • Trả đủ tiền thuê đúng kỳ hạn
 • Thực hiện đúng nội quy Tòa nhà
 • Thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật về môi trường
 • Trả nhà thuê cho Bên A khi đến hạn thuê

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

7.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay khi hai Bên ký kết và đóng dấu. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng chỉ có giá trị khi lập thành văn bản có đóng dấu pháp nhân của cả 2 Bên.

7.2. Hai bên đã đọc kỹ Hợp đồng và đồng ý toàn bộ nội dung trong Hợp đồng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm ……… trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 2 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau. Từng Bên đọc lại toàn văn hợp đồng, đồng ý ký tên, đóng dấu và giữ 1 bản chính để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN B

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mới nhất 2024. Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích để làm căn cứ pháp lý khi thuê nhà ở để làm văn phòng tốt nhất. Ngoài ra, Hữu Toàn Office là đơn vị chuyên cho thuê văn phòng, bạn cũng có thể liên hệ để tham khảo và báo giá chi tiết nhất. Chúc bạn tìm được văn phòng ưng ý.

Thông tin liên hệ:

 • Hữu Toàn Office
 • Địa chỉ: 101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline: 0937606509
 • Email: office@huutoanlogistics.com
 • Website: https://huutoanoffice.vn

 

5/5 - (1 bình chọn)